• Podvojné účtovníctvo účtovné dokladov, bankové účty, pokladňa...
  Jednoduché účtovníctvo peňažný denník, bankové účty, pokladňa...
  Mzdy personalistika a mzdy vo vašej firme
  Systémy ekonomických agiend pre vaše podnikanie

  Aplikácie zabezpečujú celý rad funkcií od vedenia jednoduchého, ale aj podvojného účtovníctva až po fakturačný a skladový systém.

 • Fakturácia a Sklad vystavovanie faktúr a prepojenie so skladom
  Maloobchodná predajňa fakturácia, sklad, On-Line pokladňa
  On-Line Pokladne (eKasa-ORP) už od 309,00€
  MOP - softvér a eKasa-ORP už od 489€

  Naše systémy spolupracujú s eKasa-ORP pokladňami od firmy BOWA.

Novinky


30.12.2020

Nový update - Verzia 2021-001

Nezabudnite si pozrieť popis k Update


Vážení obchodní partneri, priatelia a všetci ľudia dobrej vôle!

Prajem Vám požehnané Vianočné sviatky a veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2021.

Pozdrav

30.12.2020

Inventarizácia Skladových zásob k 31.12.2020 / 01.01.2021

Postup: postup_inventura.pdf


17.04.2019

Informácie k ON-LINE pokladniciam - eKasa-ORP - v záložke ERP


09.12.2013

JRS software, s.r.o.

Oznamujem Vám, že dňa 09.12.2013 bola uzatvorená Zmluva o predaji podniku podľa § 476 a nasl. zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka medzi predávajúcim "Ing. Jaroslav Raška JRS" a kupujúcim "JRS software, s.r.o.". Na základe tejto zmluvy preberá firma "JRS software, s.r.o." všetky záväzky ktoré vyplývajú z uzatvorených dohôd o poskytovaní aktualizácie softvéru (Update), ako aj poskytovania servisu elektronických registračných pokladníc, u ktorých je "Ing. Jaroslav Raška JRS" servisnou organizáciou.

K tomu chcem poznamenať, že som (Ing. Jaroslav Raška) jediným konateľom spoločnosti "JRS software, s.r.o." a chcem Vás ubezpečiť, že budem "fungovať" tak, ako doteraz, len pod hlavičkou novej spoločnosti.
Adresa novej spoločnosti, telefónny a e-mail-ový kontakt, ostávajú nezmenené.
Kontaktné a fakturačné údaje novej spoločnosti: kontakt