• Podvojné účtovníctvo účtovné dokladov, bankové účty, pokladňa...
  Jednoduché účtovníctvo peňažný denník, bankové účty, pokladňa...
  Mzdy personalistika a mzdy vo vašej firme
  Systémy ekonomických agiend pre vaše podnikanie

  Aplikácie zabezpečujú celý rad funkcií od vedenia jednoduchého, ale aj podvojného účtovníctva až po fakturačný a skladový systém.

 • Fakturácia a Sklad vystavovanie faktúr a prepojenie so skladom
  Maloobchodná predajňa fakturácia, sklad, On-Line pokladňa
  On-Line Pokladne (eKasa-ORP) od firmy BOWA
  MOP - softvér a eKasa-ORP

  Naše systémy spolupracujú s eKasa-ORP pokladňami od firmy BOWA.

Novinky


Upozornenie !

19.04.2024

Dovolenka

Od 22.04.2024 do 05.05.2024 som na dovolenke a telefonicky nebudem dostupný.
V prípade problémov ma kontaktujte cez e-mail, vo večerných hodinách budem na dotazy reagovať.
V súrnych prípadoch kontaktujte môjho syna Jána na e-mail: jan.raska@jrs.sk

V prípade problémov s e-kasami postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené na mojom web-e
v záložke "ORP" v dokumente "Riešenie problémov ORP".
Ak boli doteraz občasné problémy, vždy som ich vyriešil podľa uvedených pokynov.
Ak by išlo o vážnejší technický problém, kontaktujte výrobcu e-kasy firmu BOWA mailom na: hotline@profinesa.sk ...
Uveďte názov Vašej firmy, Vaše meno, priezvisko a telefónny kontakt, popíšte chybu a uveďte, že ste klientom firmy JRS software. Oni Vám pošlú kontaktný mail s prihlasovacími údajmi na "podpora.profinesa.sk", resp. Vás budú spätne telefonicky kontaktovať a pomôžu Vám problém vyriešiť.


24.01.2024

Nový spôsob evidencie "stravného" v podsystéme Mzdy

Postup - Stravné.pdf


28.05.2022

Informácie k riešeniu problémov s eKasa-ORP - v záložke ORP
01.01.2021

Telefonická podpora (hot-line)

Vzhľadom na komplikovanú dobu, keď sa moje služby presunuli hlavne do telefonickej podpory,
zavádzam rozsah poskytovania tejto služby.

Pre klientov, ktorí majú uhradený ročný poplatok za poskytovanie Update, resp. v prvom roku
od zakúpenia softvéru:
- v pracovných dňoch, v čase od 10:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00

Pre VIP klientov, ktorí majú okrem ročného poplatku za poskytovanie Update uhradený aj poplatok
za "All inclusive" služby:
- v pracovných dňoch, v čase od 09:00 - 12:00 a od 13:00 - 17:00
- v sobotu od 09:00 - 12:00
- v inom čase, ktorý bude telefonicky (resp. e-mailom) dohodnutý

Telefonická podpora, poskytovaná v inom čase, bude spoplatnená podľa aktuálneho cenníka
služieb cenník (pdf).

Žiadam Vás, aby ste túto skutočnosť rešpektovali.
Tiež Vám odporúčam, aby ste si skôr, ako zatelefonujete, prečítali informácie, ktoré k jednotlivým Update na mojej stránke zverejňujem, aby som nemusel x-krát každému vysvetľovať to, čo som už podrobne napísal.


30.12.2020

Inventarizácia Skladových zásob k 31.12.2020 / 01.01.2021

Postup: postup_inventura.pdf


09.12.2013

JRS software, s.r.o.

Oznamujem Vám, že dňa 09.12.2013 bola uzatvorená Zmluva o predaji podniku podľa § 476 a nasl. zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka medzi predávajúcim "Ing. Jaroslav Raška JRS" a kupujúcim "JRS software, s.r.o.". Na základe tejto zmluvy preberá firma "JRS software, s.r.o." všetky záväzky ktoré vyplývajú z uzatvorených dohôd o poskytovaní aktualizácie softvéru (Update), ako aj poskytovania servisu elektronických registračných pokladníc, u ktorých je "Ing. Jaroslav Raška JRS" servisnou organizáciou.

K tomu chcem poznamenať, že som (Ing. Jaroslav Raška) jediným konateľom spoločnosti "JRS software, s.r.o." a chcem Vás ubezpečiť, že budem "fungovať" tak, ako doteraz, len pod hlavičkou novej spoločnosti.
Adresa novej spoločnosti, telefónny a e-mail-ový kontakt, ostávajú nezmenené.
Kontaktné a fakturačné údaje novej spoločnosti: kontakt