• Podvojné účtovníctvo účtovné dokladov, bankové účty, pokladňa...
  Jednoduché účtovníctvo peňažný denník, bankové účty, pokladňa...
  Mzdy personalistika a mzdy vo vašej firme
  Systémy ekonomických agiend pre vaše podnikanie

  Aplikácie zabezpečujú celý rad funkcií od vedenia jednoduchého, ale aj podvojného účtovníctva až po fakturačný a skladový systém.

 • Fakturácia a Sklad vystavovanie faktúr a prepojenie so skladom
  Maloobchodná predajňa fakturácia, sklad, On-Line pokladňa
  On-Line Pokladne (eKasa-ORP) už od 309,00€
  MOP - softvér a eKasa-ORP už od 489€

  Naše systémy spolupracujú s eKasa-ORP pokladňami od firmy BOWA.

Novinky


13.06.2019

Nový update - Verzia 2019-007

Nezabudnite si pozrieť popis k Update


17.04.2019

Informácie k ON-LINE pokladniciam - eKasa-ORP - v záložke ERP


08.03.2019

Nový update - Verzia 2019-006 k 08.03.2019

Nezabudnite si pozrieť popis k Update


23.12.2017

Inventarizácia Skladových zásob k 31.12.2018 / 01.01.2019

Postup: postup_inventura.pdf

30.10.2017

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

Vytvoril som novú záložku "ERP", kde budú uvádzané výhradne informácie ohľadom ERP.

09.12.2013

JRS software, s.r.o.

Oznamujem Vám, že dňa 09.12.2013 bola uzatvorená Zmluva o predaji podniku podľa § 476 a nasl. zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka medzi predávajúcim "Ing. Jaroslav Raška JRS" a kupujúcim "JRS software, s.r.o.". Na základe tejto zmluvy preberá firma "JRS software, s.r.o." všetky záväzky ktoré vyplývajú z uzatvorených dohôd o poskytovaní aktualizácie softvéru (Update), ako aj poskytovania servisu elektronických registračných pokladníc, u ktorých je "Ing. Jaroslav Raška JRS" servisnou organizáciou.

K tomu chcem poznamenať, že som (Ing. Jaroslav Raška) jediným konateľom spoločnosti "JRS software, s.r.o." a chcem Vás ubezpečiť, že budem "fungovať" tak, ako doteraz, len pod hlavičkou novej spoločnosti.
Adresa novej spoločnosti, telefónny a e-mail-ový kontakt, ostávajú nezmenené.
Kontaktné a fakturačné údaje novej spoločnosti: kontakt