• Podvojné účtovníctvo účtovné dokladov, bankové účty, pokladňa...
  Jednoduché účtovníctvo peňažný denník, bankové účty, pokladňa...
  Mzdy personalistika a mzdy vo vašej firme
  Systémy ekonomických agiend pre vaše podnikanie

  Aplikácie zabezpečujú celý rad funkcií od vedenia jednoduchého, ale aj podvojného účtovníctva až po fakturačný a skladový systém.

 • Fakturácia a Sklad vystavovanie faktúr a prepojenie so skladom
  Maloobchodná predajňa fakturácia, sklad, ovládanie tlačiarne za 170€
  Fiskálne tlačiarne FisBox už od 332,50€
  MOP - softvér a fiskálna tlačiareň už od 469€

  Naše systémy spolupracujú s fiskálnymi tlačiarňami OravaFis certifikovanými podľa zákona č. 289/2008 Z.z.

Novinky

08.03.2019

Nový update - Verzia 2019-006 k 08.03.2019

Nezabudnite si pozrieť popis k Update

23.12.2017

Inventarizácia Skladových zásob k 31.12.2018 / 01.01.2019

Postup: postup_inventura.pdf

30.10.2017

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

Vytvoril som novú záložku "ERP", kde budú uvádzané výhradne informácie ohľadom ERP.

25.11.2014

Špeciálna cenová ponuka pre používateľov systému SEA vo verzii DOS

Nakoľko som zistil, že mnohí z Vás sú nútení pristúpiť k zmene programového vybavenia z dôvodu ukončenia činnosti firmy LDS Nižná, chcem Vás osloviť touto ponukou. Od začiatku 90-tych rokov som sa podieľal na tvorbe DOS-ovskej verzie ekonomického systému SEA, ktorú som neskôr upravil v novom programovom prostredí Windows a ktorá je funkčná na všetkých 32 a 64 bitových verziách operačného systému Windows. Keď som tvoril túto úpravu a nechcel som účtovníčky zaskočiť príchodom niečoho úplne nového, plne som vychádzal z podstaty DOS-ovskej verzie.
A to je prvá ponuka, s ktorou prichádzam, teda systém SEA_win je spôsobom evidencie dokladov a mnohých výpočtov veľmi podobný systému DOS, pričom ho vo veľkej miere vylepšuje, nakoľko je tvorený v inom programovacom prostredí.
Druhou ponukou je poskytnutá štandartná 20% zľava pri nákupe ekonomického systému SEA_win a špeciálna 30% zľava pre tých, ktorí si DOS-ovskú verziu systému SEA zakúpili pred 31.12.1998, teda do doby, keď som sa plne podieľal na tvorbe daného systému a nákup systému SEA mohol byť v tom čase realizovaný aj priamo cezo mňa.

21.02.2014

Potešujúca správa z FS

FS zverejnila, kedy bude udeľovať sankcie pri dodatočných KV, pozrite si oznámenie FS

19.02.2014

Upozornenie

Pri evidencii tržieb z ERP (denných, resp. mesačných uzávierok) ide do KV v časti D1 aj celková suma obratov z ERP, t.z. že tam musí byť zahrnutá aj suma, ktorá je uhradená platobnými kartami. Teda ak nastane takýto prípad, je nutné evidovať to v účtovnej pokladni dvoma príjmovými dokladmi,
jedným, ktorý obsahuje celkovú sumu obratu s rozbitím na základ dane a Dph (prípadne aj v 0% sadzbe položky bez Dph) na kód "15 / D1",
druhým "mínusovým" dokladom, ktorým sa poníži obrat účtovnej pokladne o platby kartou a ktorý nevstupuje do Dph a KV.

09.12.2013

JRS software, s.r.o.

Oznamujem Vám, že dňa 09.12.2013 bola uzatvorená Zmluva o predaji podniku podľa § 476 a nasl. zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka medzi predávajúcim "Ing. Jaroslav Raška JRS" a kupujúcim "JRS software, s.r.o.". Na základe tejto zmluvy preberá firma "JRS software, s.r.o." všetky záväzky ktoré vyplývajú z uzatvorených dohôd o poskytovaní aktualizácie softvéru (Update), ako aj poskytovania servisu elektronických registračných pokladníc, u ktorých je "Ing. Jaroslav Raška JRS" servisnou organizáciou.

K tomu chcem poznamenať, že som (Ing. Jaroslav Raška) jediným konateľom spoločnosti "JRS software, s.r.o." a chcem Vás ubezpečiť, že budem "fungovať" tak, ako doteraz, len pod hlavičkou novej spoločnosti.
Adresa novej spoločnosti, telefónny a e-mail-ový kontakt, ostávajú nezmenené.
Kontaktné a fakturačné údaje novej spoločnosti: kontakt

05.03.2012

Upozornenie k hodnote špecifického symbolu pre soc.poisťovňu

Od marca je povinnosť úvádzať pri platbe odvodov do soc.poisťovne v poli "špecifický symbol" hodnotu MMRRRR, teda (mesiac+rok). V programe je to takto upravené už niekoľko rokov. Pre tých, ktorí ste si to nevšimli upresňujem, že ak v poli "špecifický symbol" v tabuľke, =Mzdy-Kontrolné súbory-Poisťovne-Soc.poisťovňa= nezadáte nijaký údaj, systém automaticky pridelí soc.poisťovňou požadovanú hodnotu MMRRRR, v opačnom prípade systém pri platbe použije Vami zadanú hodnotu, ktorá môže byť napr. "88".
Link na socálnu poisťovňu: tu

01.01.2012

Nezabudnite na nastavenia, ktoré sú potrebné pri prechode na nový účtovný rok.

Viď "Upozornenia" v záložke "Update".

11.10.2010

Novovzniknutá firma SoftWave s.r.o.

Vzhľadom na stále nové trendy v IT sme spolu so synom (mnohí z Vás ho poznajú) a jeho kamarátom vytvorili firmu SoftWave s.r.o. Tento omladený tím ponúka okrem ekonomického softvéru aj webové aplikácie ako redakčný systém a e-shopy.

Našou víziou je vdýchnuť ekonomickému softvéru novú tvár a pretvoriť ho do komplexnej webovej aplikácie, kde využijeme najmodernejšie technológie.

10.10.2010

Aktuálne aplikácie s použitím nových fiskálnych tlačiarní

Momentálne už máme pripravené nové riešenia s použitím dvoch typov fiskálnych tlačiarní:

FisBox 103

Fiskálna tlačiareň FisBox 103
 • 332,50€ bez DPH (399,00€)
 • malá a kompaktná s displejom
 • fiskálny modul a pamäť v jednom bloku
 • max. 200 účtovných položiek v doklade
 • kapacita 2 000 000 účtovných dokladov

FisBox 350

Fiskálna tlačiareň FisBox 350
 • 399,17€ bez DPH (479,00€)
 • extrémne rýchla a s orezom papiera
 • tlač 20 riadkov za 3 sekundy
 • 32 druhov účtovných dokladov
 • servisná periodicita 500 dní

Vzhľad a veľkosť nových fiskálnych tlačiarní

Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350 Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350 Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350