Maloobchodná predajňa

Systémy ekonomický agiend SEA_win

Systémy ekonomický agiend SEA_win pozostávajú z modulov na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, fakturácie a skladov. Ponúkame taktiež systémy pre maloobchodné predajne, reštaurácie, hotely, ako aj samostatné fakturačné systémy. Všetky ceny v tabuľke sú uvádzané v EUR bez DPH.

Pre účtovné firmy ponúkame Multiverzie s možnosťou kombinácie Jednoduchého účtovníctva, Podvojného účtovníctva, Miezd a Fakturačného systému.

Cenník (PDF)

Cenník_upd (PDF)


Jednoduché účtovníctvo

 • prehľady príjmov a nákladov, peňažný denník, prehľady, zostavy ...
 • evidencia financií, bankové účty, pokladňa, stav pohľadávok a záväzkov, kurzové rozdiely, zápočet pohľadávok, prevod do účtovníctva a Dph, likvidácia faktúr, prehľady, zostavy ...
 • evidencia dodávateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a záväzkov, prehľady, zostavy ...
 • evidencia odberateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a pohľadávok, prehľady, zostavy ...
  vystavovanie faktúr, prepojenie so Skladom tovaru, materiálu a výrobkov, vlastné logo v tlačive faktúry ...
 • evidencia interných dokladov Dph, výpočet Dph, tlačivo(formulár) Dph, súpis vstupných a výstupných dokladov Dph, Súhrnný výkaz, prehľady, zostavy ...
 • evidencia dlhodobého a drobného majetku, účtovné a daňové odpisy, inventárne karty, prevod do účtovníctva, prehľady, zostavy ...
 • skladová evidencia, materiál (112), tovar (132), výrobky (123), evidencia príjmov, výdajov, medziskladový prevod, skladové karty, prehľady, zostavy ...

Podvojné účtovníctvo

 • evidencia účtovných prípadov, Hlavná kniha, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, prehľady, zostavy, tlačivá ...
 • evidencia financií, bankové účty, pokladňa, stav pohľadávok a záväzkov, kurzové rozdiely, zápočet pohľadávok, prevod do účtovníctva a Dph, likvidácia faktúr, prehľady, zostavy ...
 • evidencia dodávateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a záväzkov, prehľady, zostavy ...
 • evidencia odberateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a pohľadávok, prehľady, zostavy ...
  vystavovanie faktúr, prepojenie so Skladom tovaru, materiálu a výrobkov, vlastné logo v tlačive faktúry ...
 • evidencia interných dokladov Dph, výpočet Dph, tlačivo(formulár) Dph, súpis vstupných a výstupných dokladov Dph, Súhrnný výkaz, prehľady, zostavy ...
  prevod vstupných a výstupných dokladov Dph z podsystémov dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdavkových dokladov pokladne
 • evidencia dlhodobého a drobného majetku, účtovné a daňové odpisy, inventárne karty, prevod do účtovníctva, prehľady, zostavy ...
 • skladová evidencia, materiál (112), tovar (132), výrobky (123), evidencia príjmov, výdajov, medziskladový prevod, skladové karty, prehľady, zostavy ...

Mzdy

Evidujte si personálnu a mzdovú agendu vašich zamestnancov pomocou nášho jednoduchého programu, ktorý ponúka celý rad funkcií:

 • evidencia personálnych a mzdových údajov zamestnancov
 • evidencia mesačných a dlhodobých odchýlok od základnej mzdy, evidencia zrážok
 • výpočet mesačnej mzdy, výplatná listina, mincovka, sumár miezd a výstupy pre štatistiku
 • výstupy pre poisťovne, prehľady, zostavy, formuláre, súbory pre elektronickú podateľňu
 • prehľady, zostavy, formuláre, tlačivá ...

Fakturácia a sklady

 • samostatný program na vystavovanie faktúr a skladovú evidenciu
 • zahŕňa aj skladový systém
 • ponúka neobmedzený počet faktúr a položiek v sklade
 • jeho súčasťou však nie je účtovný systém

MOP (maloobchodná predajňa)

Pre systém maloobchodnej predajne ponúkame aj dve možné eKasa-ORP pokladne, ktoré sa si ľahko vyberiete podľa účelu, pre ktorý ich chcete používať. Tlačiarne budú/sú certifikované podľa novelizovaného zákona č. 368/2018 Z.z. a nami dodávaný softvér pracuje podľa platnej legislatívy.

 • evidencia dodávateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prehľad záväzkov, úhrada faktúr, prehľady, zostavy ...
 • vystavovanie odberateľských faktúr, prepojenie so skladom tovaru, vlastné logo v tlačive faktúry, kniha faktúr, prehľad pohľadávokv, úhrada faktúr, prehľady, zostavy ...
 • skladová evidencia tovaru, evidencia príjmov, výdajov, medziskladový prevod, skladové karty, výdaj zo skladu internou výdajkou, fakturáciou, predajom cez registračnú pokladňu, prehľady, zostavy ...
 • registračná pokladňa (program spolupracuje s eKasa-ORP od firmy BOWA v súlade so zákonom 368/2018), predaj, prepojenie so skladom tovaru, denné a mesačné uzávierky, prehľady, zostavy ...
 • aktuálne ceny eKasa-ORP: Cenník ORP (pdf)

Reštauračné a Zákazkové systémy

Systém maloobchodnej predajne je možné rozšíriť o tieto ďalšie podsystémy:

 • Reštaurácia
 • Hotelový systém
 • Zákazkové systémy
 • iné, po dohode s autorom systému