Maloobchodná predajňa

Systémy ekonomický agiend SEA_win

Systémy ekonomický agiend SEA_win pozostávajú z modulov na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, fakturácie a skladov. Ponúkame taktiež systémy pre maloobchodné predajne, reštaurácie, hotely, ako aj samostatné fakturačné systémy. Všetky ceny v tabuľke sú uvádzané v EUR bez DPH.

Pre účtovné firmy ponúkame Multiverzie s možnosťou kombinácie Jednoduchého účtovníctva, Podvojného účtovníctva a Fakturačného systému.

Cenník (PDF)


Jednoduché účtovníctvo

 • prehľady príjmov a nákladov, peňažný denník, prehľady, zostavy ...
 • evidencia financií, bankové účty, pokladňa, stav pohľadávok a záväzkov, kurzové rozdiely, zápočet pohľadávok, prevod do účtovníctva a Dph, likvidácia faktúr, prehľady, zostavy ...
 • evidencia dodávateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a záväzkov, prehľady, zostavy ...
 • evidencia odberateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a pohľadávok, prehľady, zostavy ...
  vystavovanie faktúr, prepojenie so Skladom tovaru, materiálu a výrobkov, vlastné logo v tlačive faktúry ...
 • evidencia interných dokladov Dph, výpočet Dph, tlačivo(formulár) Dph, súpis vstupných a výstupných dokladov Dph, Súhrnný výkaz, prehľady, zostavy ...
 • evidencia dlhodobého a drobného majetku, účtovné a daňové odpisy, inventárne karty, prevod do účtovníctva, prehľady, zostavy ...
 • skladová evidencia, materiál (112), tovar (132), výrobky (123), evidencia príjmov, výdajov, medziskladový prevod, skladové karty, prehľady, zostavy ...

Podvojné účtovníctvo

 • evidencia účtovných prípadov, Hlavná kniha, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, prehľady, zostavy, tlačivá ...
 • evidencia financií, bankové účty, pokladňa, stav pohľadávok a záväzkov, kurzové rozdiely, zápočet pohľadávok, prevod do účtovníctva a Dph, likvidácia faktúr, prehľady, zostavy ...
 • evidencia dodávateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a záväzkov, prehľady, zostavy ...
 • evidencia odberateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prevod do účtovníctva, Dph a pohľadávok, prehľady, zostavy ...
  vystavovanie faktúr, prepojenie so Skladom tovaru, materiálu a výrobkov, vlastné logo v tlačive faktúry ...
 • evidencia interných dokladov Dph, výpočet Dph, tlačivo(formulár) Dph, súpis vstupných a výstupných dokladov Dph, Súhrnný výkaz, prehľady, zostavy ...
  prevod vstupných a výstupných dokladov Dph z podsystémov dodávateľských a odberateľských faktúr a príjmových a výdavkových dokladov pokladne
 • evidencia dlhodobého a drobného majetku, účtovné a daňové odpisy, inventárne karty, prevod do účtovníctva, prehľady, zostavy ...
 • skladová evidencia, materiál (112), tovar (132), výrobky (123), evidencia príjmov, výdajov, medziskladový prevod, skladové karty, prehľady, zostavy ...

Mzdy

Evidujte si personálnu a mzdovú agendu vašich zamestnancov pomocou nášho jednoduchého programu, ktorý ponúka celý rad funkcií:

 • evidencia personálnych a mzdových údajov zamestnancov
 • evidencia mesačných a dlhodobých odchýlok od základnej mzdy, evidencia zrážok
 • výpočet mesačnej mzdy, výplatná listina, mincovka, sumár miezd a výstupy pre štatistiku
 • výstupy pre poisťovne, prehľady, zostavy, formuláre, súbory pre elektronickú podateľňu
 • prehľady, zostavy, formuláre, tlačivá ...

Fakturácia a sklady

 • samostatný program na vystavovanie faktúr a skladovú evidenciu
 • zahŕňa aj skladový systém
 • ponúka neobmedzený počet faktúr a položiek v sklade
 • jeho súčasťou však nie je účtovný systém

MOP (maloobchodná predajňa)

Pre systém maloobchodnej predajne ponúkame aj dve možné fiškálne tlačiarne, ktoré sa si ľahko vyberiete podľa účelu, pre ktorý ich chcete používať. Tlačiarne sú certifikované podľa zákona č. 289/2008 Z.z. a nami dodávaný softvér pracuje podľa platnej legislatívy.

 • evidencia dodávateľských faktúr, kniha faktúr, splátkový kalendár, prehľad záväzkov, úhrada faktúr, prehľady, zostavy ...
 • vystavovanie odberateľských faktúr, prepojenie so skladom tovaru, vlastné logo v tlačive faktúry, kniha faktúr, prehľad pohľadávokv, úhrada faktúr, prehľady, zostavy ...
 • skladová evidencia tovaru, evidencia príjmov, výdajov, medziskladový prevod, skladové karty, výdaj zo skladu internou výdajkou, fakturáciou, predajom cez registračnú pokladňu, prehľady, zostavy ...
 • registračná pokladňa (program spolupracuje s fiskálnymi tlačiarňami OravaFis v súlade so zákonom 289/2008, pre tieto zariadenia som servisným technikom ), predaj, prepojenie so skladom tovaru, denné a mesačné uzávierky, prehľady, zostavy ...
 • aktuálne ceny fiskálnych tlačiarní nájdete na stránke výrobcu

Reštauračné a Zákazkové systémy

Systém maloobchodnej predajne je možné rozšíriť o tieto ďalšie podsystémy:

 • Reštaurácia
 • Hotelový systém
 • Zákazkové systémy
 • iné, po dohode s autorom systému

FisBox 103

Fiškálna tlačiareň FisBox 103
 • malá a kompaktná s displejom
 • fiškálny modul a pamäť v jednom bloku
 • max. 200 účtovných položiek v doklade
 • kapacita 2 000 000 účtovných dokladov

FisBox 350

Fiškálna tlačiareň FisBox 350
 • extrémne rýchla a s orezom papiera
 • tlač 20 riadkov za 3 sekundy
 • 32 druhov účtovných dokladov
 • servisná periodicita 500 dní