ikonka

Informácie pre používateľov systému Elektronická Registračná Pokladňa [ERP]
a pre budúcich používateľov eKasa-ORP (On-Line registračných pokladní)


Aktuality

 • 17.04.2019 - informácie k eKasa-ORP
  - príručka k eKasa-ORP:   Dokumentácia ORP

  - "link" pre informácie o eKasa-ORP na stránke FS a informácie o podaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice nájdete tu.

  - demoverzia eKasa-ORP: Sea_wBowa_Test.ZIP
     Poznámka: Demoverziu je potrebné roz-ZIP-ovať priamo na disk C v priečinku "\Sea_wBowa_Test".
     Demoverzia je plne funkčná, čo sa týka evidencie dokladov, predaja, úhrady faktúr, vkladov a výberov, prehľadov a uzávierok, len všade tam,
     kde už má dôjsť ku komunikácii s eKasa-ORP a so Serverom FS sa zobrazí text s informáciou, čo sa v ostrej verzii vykoná.
     Pri práci s Demoverziou sa riaďte informáciami vo vyššie uvedenej príručke "Dokumentácia ORP".

 • 15.08.2019 - momentálne už máme pripravené nové riešenia s použitím dvoch typov eKasa-OnLine RP:
  - Pegassino
     malá a kompaktná s displejom
     bez orezu papiera
     šírka rolky 58 mm
     farba čierna
  - Bixolon 350
     extrémne rýchla, bez displeja
     s orezom papiera
     šírka rolky 80 mm
     farba čierna a svetlošedá

 • 01.08.2019 - prechod z ERP na On-Line pokladne (eKasa-ORP)
  - informácie k eKasa-ORP: Informácie k ORP
  - cenník eKasa-ORP:         Cenník ORP
  - objednávka eKasa-ORP:  Objednávka ORP


Všetky nižšie uvedené informácie sa týkajú ERP a 31.12.2019 stratia platnosť


( Zobraziť staršie Aktuality )

 • 02.01.2018 - test na rozdielnosť dátumu a času medzi PC a ERP
  v prípade, že medzi Vašim PC a ERP je rozdiel v dátume a čase, čo sa môže stať napr. pri prechode letný/zimný čas, zlyhanie batérie ERP a pod., systém Vás na to upozorní v činnosti "Predaj tovaru", resp. "Hotovosť-Vklady-Výbery". Ak je rozdielny dátum, systém Vás "zablokuje" a v tedy je nutné najprv dátum ERP nastaviť podľa PC, ak je rozdiel v čase, systém upozorní, ak je rozdiel viac ako 10 minút, ale pustí Vás ďalej.
  Zmeniť (zosynchronizovať) dátum a čas teraz môžete ľahšie v novej činnosti:
  [Registračná pokladňa - Prehľady - Dátum/čas ERP] - spustite [Kontrola] a potom potvrďte [Nastavenie Dátum/Čas => FisBox].

 • 05.05.2017
  Zistil som, že kontroly ERP začali vyžadovať vzorové pokladničné doklady nielen z bločkov týkajúcich sa klasického predaja tovaru, ale aj z bločkov týkajúcich sa úhrady faktúr. A aj v médiach sa objavili články, ktoré na to upozorňujú. Viď jeden z nich: VZOROVÉ DOKLADY

 • 28.04.2015
  Nakoľko som sa viackrát stretol s "buzeráciou" pri kontrolách ERP ohľadom zapisovania čísiel plomb do servisnej knihy ERP, dal som dožiadanie na finančnú správu. Viď vyjadrenie finančnej správy Plomby.pdf. Ak sa s tým pri kontrolách stretnete, dajte im to prečítať.

 • 24.12.2014
  Je nutné, aby ste si vykonali Update verzie 2015-001

  K nižšie uvedenému upozorneniu Vás chcem oznámiť, že v novom Update som daný problém zahrnul do systému - prečítajte si popis úprav k 24.12.2014

  Zistil som, že kontroly ERP začali vykonávať pracovníci colnej správy, ktorí chcú na prehľadovej dennej uzávierke vidieť ranný VKLAD. Zákon a potom ani kontrola neuvažujú, že na konci dňa mohol v zásuvke zostatok zostať a ten sa presúva do nového dňa a neuvažujú ani s tým, že počas dňa môže byť zo zásuvky "VÝBER". Pritom zo zákona ste povinný urobiť doklad "VKLAD" len vtedy, keď peniaze vkladáte.
  Doporučujem Vám preto, aby ste:
  1. každý deň večer, vždy pred DÚ, urobte "VÝBER" do stavu 0 (nula) (musí to byť pred Dennou uzávierkou a musíte zohľadniť pri výbere aj dennú tržbu, ktorá sa v systéme Vklady-Výbery-Hotovosť zaeviduje až po spustení DÚ)
  2. každý deň ráno, ako prvý doklad, urobte "VKLAD" podľa skutočnej hodnoty stavu v zásuvke.

  Pozrite si aj novelu zákona o ERP 289-2008.pdf. Novinky sú vyznačené modrou farbou.

 • 17.01.2014
  Zistil som, že kontroly ERP začali vykonávať pracovníci colnej správy, ktorí žiaľ ani veľmi nevedia, čo majú kontrolovať. A z prehľadovej dennej uzávierky chcú zistiť stav v zásuvke, čo ale nejde, ak necháte v zásuvke pri DÚ zostatok. Zákon a potom ani kontrola neuvažujú, že na konci dňa mohol v zásuvke zostatok zostať a ten sa presúva do nového dňa a neuvažujú ani s tým, že počas dňa môže byť zo zásuvky "VÝBER". Pritom zo zákona ste povinný urobiť doklad "VKLAD" len vtedy, keď peniaze vkladáte. Ak máte pocit, že sa neviete ubrániť, resp. obhájiť sa, pred čudesnými dotazmi pri kontrole, bude lepšie, ak vždy pred DÚ urobíte výber do stavu 0 (nula) a každé ráno urobíte "VKLAD".

  Tiež som urobil jednu úpravu ohľadom "Archivácie", ktorá je súčasťou Dennej uzávierky. Všimol som si na základe prehľadov niektorých archívov pri kontakte s Vami, že niekedy systém nedal do archívu všetky bločky dňa. Z tohto dôvodu som urobil úpravu, aby k tomu nedochádzalo. Bolo by preto potrebné, aby ste si spracovali tento nový Update vo verzii 2014-002 zo 17.01.2014.

  Nové POVINNOSTI pre predajné miesta od 01.01.2014.
  Pozrite si aj novelu zákona o ERP 289-2008.pdf. Novinky sú vyznačené modrou farbou.

 • 01.01.2014
  - Od 01.01.2014 majú kontrolné orgány FS právo napojiť sa na Vašú ERP a kontrolovať údaje v nej. Z tohto dôvodu ste povinný dať kontrole kábel na pripojenie k ich čítaciemu zariadeniu. Je potrebné ukončiť prácu z ERP, z Vášho PC odpojiť kábel, ktorý ide k ERP a poskytnúť ho kontrole a po vykonaní kontroly ho do PC znova napojiť. Ak by ste videli, že to bude pre Vás náročné, že máte k PC veľmi zlý prístup, je potrebné kábel objednať a v takomto prípade by ste odpojili kábel na ERP a zasunuli tam náhradný.
  - Od 01.01.2014 musíte na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu ako vzor a zvýrazniť na ňom DKP, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak MF.

  - je zhruba 500 dní od "veľkej" výmeny registračných pokladníc, Vaše pokladne pri ich zapnutí vypíšu správu o potrebe vykonať servisnú prehliadku (popis na jej vykonanie je uvedený nižšie). Ak Vám ale systém po potvrdení [Potvrdenie užívateľom] zahlási chybu "Problém s FisBox-om !!!", znamená to, že nemáte na Vašom PC aktuálny Update, ktorý dovolí vykonať túto činnosť. Stiahnite si a spracujte aktuálny Update (nezabudnite na [Obnova štruktúr súborov]) a opakujte činnosť pre potvrdenie servisnej prehliadky

  - zákon o reegistračných pokladniach určuje aj povinnosť vykonávania servisných prehliadok pokladníc;
  nakoľko po novele zákona bol zmenený cyklus z 500 dní na 5 rokov, ale Vaše pokladne sú certifikované so systémom 500 dní, urobil som úpravu, že v cykle 1 a 2 (po 500 a 1000 dňoch) je možné potvrdiť prehliadku používateľom (teda Vami) a v 3 cykle (po 1500 dňoch, čo predstavuje asi 4 roky a 2 mesiace) musím servisnú prehliadku vykonať ja; t.z. ak Vám pri zapnutí fiskálnej tlačiarne výjde výpis o nutnosti vykonania servisnej prehliadky, použite činnosť
  =Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
  použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv"
  a potvrďte tlačítko [Servis], ak pôjde o cyklus prehliadky 1 alebo 2, systém Vám zfunkční tlačítko [Potvrdenie užívateľom], potvrďte ho a vytlačený doklad vložte do servisnej knihy

  - pri prechode na letný/zimný čas je potrebné vykonať nastavenie v činnosti
  =Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
  použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv"
  a potvrďte [Dátum a čas (PC => FisBox)]

  - v činnosti =Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
  je možné nastavenie limitu pre hotovostné platby; pre hotovostnú úhradu faktúr - 5000,-€ pre kalsický bloček pri predaji tovaru platený v hotovosti - 1000,-€ včítane Dph pre kalsický bloček pri predaji tovaru platený platobnou kartou - 1600,-€ včítane Dph použite tlačítko [Zmena užívateľského nastavenia] a nastavte "Max.limit pokl.bloku včítane Dph:" na požadovanú hodnotu

  - znova Vás chcem upozorniť (rozposielal som Vám to e-mailom začiatkom roka) na potrebu archivácie elektronického žurnálu (teda kópie pások z denných bločkov a uzávierok); vykonávajte ich pri spracovaní denných uzávierok potvrdením tlačítka [Archivácia dokladov DU], takto Vám systém uloží do archívu výpis dennej uzávierky a aj všetkých pokladničných blokov daného dňa;
  ak ste túto archiváciu doteraz nevykonávali, je možnosť ju vykonať v činnosti
  =Registračná pokladňa-Prehľady-Elektronický žurnál/Intervalová uzávierka=
  kde je možné vykonať hromadný elektronický žurnál za zadaný výber - pokladničné doklady od-do - denné a mesačné uzávierky od-do - po potvrdení tlačítka [Elektronický žurnál (Prehľad KP)] systém začne načítavať z Fiskálnej tlačiarne zadané doklady a zobrazí Vám ich, potom je možnosť potvrdením [Archivácia žurnálu] uložiť el.žurnál na požadované miesto;
  chcem poznamenať, že Vami používaná fiskálna tlačiareň udržuje v pamäti všetky Vami vytlačené doklady a teda pri daňovej kontrole viete vždy nanovo vytvoriť buď elektronický žurnál alebo intervalovú uzávierku kontrolórovi podľa jeho požiadaviek, nutnosť vyššie popisanej archivácie žurnálu preto vychádza skôr z obavy možného totálneho poškodenia fiskálnej tlačiarne, resp. jej zaplnenia (čo v prípade FisBox-u ale hrozí až po asi 20 rokoch), kedy už nebude možné tieto údaje načítať a podľa zákona ich musíte kontrole predložiť;
  chcem tiež upozorniť, že elektronický žurnál ste povinní ukladať aj na predpísanom záložnom médiu (tada nestačí, že si to uložíte na disk, resp. USB kľúč), nakoľko môže dôjsť aj k zničeniu Vášho PC, takže je potrebné, aby ste si v nejakých intervaloch napálili archivované el.žurnály na CD disk alebo externý HDDisk (aj keď všetko je zničiteľné);
  systém SEA implicitne ukladá Vami archivovaný el.žurnál do priečinka Archiv_KP (teda u väčšiny z Vás je to na "C:\Sea-win\Archiv_KP"), takže na CD môžete napáliť vždy celý tento priečinok

Servisná prehliadka

Zákon o reegistračných pokladniach určuje aj povinnosť vykonávania servisných prehliadok pokladníc.
Nakoľko po novele zákona bol zmenený cyklus z 500 dní na 5 rokov, ale niektoré Vaše pokladne sú ešte certifikované so systémom 500 dní, systém dovoľuje, že v cykle 1 a 2 (po 500 a 1000 dňoch) je možné potvrdiť prehliadku používateľom (teda Vami) a v 3 cykle (po 1500 dňoch, čo predstavuje asi 4 roky a 2 mesiace) musí servisnú prehliadku vykonať servisná organizácia.
T.z. ak Vám pri zapnutí fiskálnej tlačiarne výjde výpis o nutnosti vykonania servisnej prehliadky, najprv si v servisnej knihe ERP skontrolujte, aká doba prebehla od posledného zápisu o Servisnej prehliadke. Ak je nižšia ako 4 roky použite činnosť:
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv"
a potvrďte tlačítko [Servis], ak pôjde o cyklus prehliadky 1 alebo 2, systém Vám zfunkční tlačítko [Potvrdenie užívateľom], potvrďte ho a vytlačený doklad vložte do servisnej knihy.
Ak sa Vám ale zfunkční tlačítko [Potvrdenie servisnou organizáciou], tak Servisnú prehliadku už musí vykonať Servisná organizácia. Informujte ma.


Prechod na letný/zimný čas

Pri prechode na letný/zimný čas je potrebné vykonať nastavenie v činnosti
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv" a potvrďte
[Dátum a čas (PC => FisBox)]


Akceptácia systémového hlásenia

Pri nejakej nepredvídanej poruche (chybe) na ERP, napr. chvíľkové odpojenie vnútornej batérie pri páde ERP a pod., sa môže stať, že ERP vždy pri zapnutí vytlačí nejaký výpis, ktorého súčasťou sú pre Vás nie úplne jasné informácie. Ak na nich ale nie je informácia o nutnosti Servisnej prehliadky (viď informáciu vyššie), použite túto činnosť:
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv" a potvrďte
[Akceptácia systémového hlásenia]