ikonka

Informácie pre používateľov systému eKasa-ORP


 • 28.05.2022 - riešenie problémov s eKasa-ORP najdete v dokumentácii: Riesenie_problemov_ORP

 • 17.04.2019 - informácie k eKasa-ORP
  - príručka k eKasa-ORP:   Dokumentácia ORP

  - "link" pre informácie o eKasa-ORP na stránke FS a informácie o podaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice nájdete tu.

  - demoverzia eKasa-ORP: Sea_wBowa_Test.ZIP
     Poznámka: Demoverziu je potrebné roz-ZIP-ovať priamo na disk C v priečinku "\Sea_wBowa_Test".
     Demoverzia je plne funkčná, čo sa týka evidencie dokladov, predaja, úhrady faktúr, vkladov a výberov, prehľadov a uzávierok, len všade tam,
     kde už má dôjsť ku komunikácii s eKasa-ORP a so Serverom FS sa zobrazí text s informáciou, čo sa v ostrej verzii vykoná.
     Pri práci s Demoverziou sa riaďte informáciami vo vyššie uvedenej príručke "Dokumentácia ORP".

 • 15.08.2019 - momentálne už máme pripravené nové riešenia s použitím dvoch typov eKasa-OnLine RP:
  - Pegassino
     malá a kompaktná s displejom
     bez orezu papiera
     šírka rolky 58 mm
     farba čierna
  - Bixolon 350
     extrémne rýchla, bez displeja
     s orezom papiera
     šírka rolky 80 mm
     farba čierna a svetlošedá

 • 01.08.2019 - prechod z ERP na On-Line pokladne (eKasa-ORP)
  - informácie k eKasa-ORP: Informácie k ORP
  - cenník eKasa-ORP:         Cenník ORP
  - objednávka eKasa-ORP:  Objednávka ORP