ikonka

Demoverzia systému Sea_win


 • Demoverziu =Sea_DEMO_PU.zip=, resp. =Sea_DEMO_JU.zip=, je potrebné stiahnúť na Váš PC a rozbaliť na disku C: do priečinka "\Sea_DEMO

  Demoverzia ja pripravená so všetkými úpravami, ktoré sa viažu k verzii 2023-005.
  Demoverzia je obmedzená na počet evidovaných dokladov:
  - 20 vystavených (zaevidovaných) odberateľských faktúr (OF) a zaevidovaných dodávateľských faktúr (DF) spolu
  - 100 zaúčtovaných dokladov z evidencie Banky, Pokladne, OF a DF spolu
  - 1 zamestnanec

  Demoverzia pre Jednoduché účtovníctvo:  Sea_DEMO_JU.zip
  Demoverzia pre Podvojné účtovníctvo:      Sea_DEMO_PU.zip