• Podvojné účtovníctvo účtovné dokladov, bankové účty, pokladňa...
  Jednoduché účtovníctvo peňažný denník, bankové účty, pokladňa...
  Mzdy personalistika a mzdy vo vašej firme
  Systémy ekonomických agiend pre vaše podnikanie

  Aplikácie zabezpečujú celý rad funkcií od vedenia jednoduchého, ale aj podvojného účtovníctva až po fakturačný a skladový systém.

 • Fakturácia a Sklad vystavovanie faktúr a prepojenie so skladom
  Maloobchodná predajňa fakturácia, sklad, ovládanie tlačiarne za 170€
  Fiskálne tlačiarne FisBox už od 332,50€
  MOP - softvér a fiskálna tlačiareň už od 469€

  Naše systémy spolupracujú s fiskálnymi tlačiarňami OravaFis certifikovanými podľa zákona č. 289/2008 Z.z.

Upozornenie !

31.08.2017

Dovolenka

Od 01.09.2017 do 12.09.2017 som na dovolenke a nebudem telefonický dostupný.
Je možné, že na dotazy e-mailom budem môcť reagovať.
V súrnych prípadoch kontaktujte môjho syna Jána (SoftWave s.r.o.) na tel.čísle: 0911 644191, resp. e-mailom: jan.raska@softwave.sk
V prípade technických problémov z Fiskálnymi (registračnými) pokladňami kontaktujte výrobcu pokladní - KOMPIO - Ing. Štefan Genšor - tel.číslo: 0905 801001, e-mail: kompio@fisbox.eu, web: www.fisbox.eu

01.09.2017

Nový update - Verzia 2017-010 k 01.09.2017

Nezabudnite si pozrieť popis k Update

05.05.2017

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa (ERP)

Zistil som, že kontroly ERP začali vyžadovať vzorové pokladničné doklady nielen z bločkov týkajúcich sa klasického predaja tovaru, ale aj z bločkov týkajúcich sa úhrady faktúr. A aj v médiach sa objavili články, ktoré na to upozorňujú. Viď jeden z nich: VZOROVÉ DOKLADY

Novinky

18.07.2017

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa - Servisná prehliadka ERP

- zákon o reegistračných pokladniach určuje aj povinnosť vykonávania servisných prehliadok pokladníc;
nakoľko po novele zákona bol zmenený cyklus z 500 dní na 5 rokov, ale Vaše pokladne sú certifikované so systémom 500 dní, systém dovoľuje, že v cykle 1 a 2 (po 500 a 1000 dňoch) je možné potvrdiť prehliadku používateľom (teda Vami) a v 3 cykle (po 1500 dňoch, čo predstavuje asi 4 roky a 2 mesiace) musím servisnú prehliadku vykonať ja; t.z. ak Vám pri zapnutí fiskálnej tlačiarne výjde výpis o nutnosti vykonania servisnej prehliadky, použite činnosť
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv"
a potvrďte tlačítko [Servis], ak pôjde o cyklus prehliadky 1 alebo 2, systém Vám zfunkční tlačítko [Potvrdenie užívateľom], potvrďte ho a vytlačený doklad vložte do servisnej knihy

Upozornenie !

01.11.2016

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa (ERP)

Zákon o reegistračných pokladniach určuje aj povinnosť vykonávania servisných prehliadok pokladníc, ktorú je potrebné vykonať raz za 5 rokov. Nakoľko od "veľkej" výmeny ERP, ktorá sa konala na prelome rokov 2011/2012 uplynul práve tento čas, je nutné, aby každý z Vás mal mnou, resp. inou servisnou organizáciou, vykonanú túto prehliadku a protokol o nej mal zapísaný v servisnej knihe ERP. Väčšine z Vás som túto prehliadku už vykonal, no sú aj takí, ktorý ju ešte nemajú vykonanú. Vo vlastnom záujme si skontrolujte Servisnú knihu ERP, či v nej máte zapísanú Servisnú prehliadku a ak nie, čo najskôr ma kontaktujte.
Toto upozornenie platí pre používateľov ERP, ktorým bola ERP uvedená do prevádzky koncom roka 2011, resp. začiatkom roka 2012.

28.04.2015

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

Nakoľko som sa viackrát stretol s "buzeráciou" pri kontrolách ERP ohľadom zapisovania čísiel plomb do servisnej knihy ERP, dal som dožiadanie na finančnú správu. Viď vyjadrenie finančnej správy Plomby.pdf. Ak sa s tým pri kontrolách stretnete, dajte im to prečítať.

24.12.2014

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

Je nutné, aby ste si vykonali Update verzie 2015-001

K nižšie uvedenému upozorneniu Vás chcem oznámiť, že v novom Update som daný problém zahrnul do systému - prečítajte si popis úprav k 24.12.2014

Zistil som, že kontroly ERP začali vykonávať pracovníci colnej správy, ktorí chcú na prehľadovej dennej uzávierke vidieť ranný VKLAD. Zákon a potom ani kontrola neuvažujú, že na konci dňa mohol v zásuvke zostatok zostať a ten sa presúva do nového dňa a neuvažujú ani s tým, že počas dňa môže byť zo zásuvky "VÝBER". Pritom zo zákona ste povinný urobiť doklad "VKLAD" len vtedy, keď peniaze vkladáte.
Doporučujem Vám preto, aby ste:
1. každý deň večer, vždy pred DÚ, urobte "VÝBER" do stavu 0 (nula) (musí to byť pred Dennou uzávierkou a musíte zohľadniť pri výbere aj dennú tržbu, ktorá sa v systéme Vklady-Výbery-Hotovosť zaeviduje až po spustení DÚ)
2. každý deň ráno, ako prvý doklad, urobte "VKLAD" podľa skutočnej hodnoty stavu v zásuvke.

Pozrite si aj novelu zákona o ERP 289-2008.pdf. Novinky sú vyznačené modrou farbou.

25.11.2014

Špeciálna cenová ponuka pre používateľov systému SEA vo verzii DOS

Nakoľko som zistil, že mnohí z Vás sú nútení pristúpiť k zmene programového vybavenia z dôvodu ukončenia činnosti firmy LDS Nižná, chcem Vás osloviť touto ponukou. Od začiatku 90-tych rokov som sa podieľal na tvorbe DOS-ovskej verzie ekonomického systému SEA, ktorú som neskôr upravil v novom programovom prostredí Windows a ktorá je funkčná na všetkých 32 a 64 bitových verziách operačného systému Windows. Keď som tvoril túto úpravu a nechcel som účtovníčky zaskočiť príchodom niečoho úplne nového, plne som vychádzal z podstaty DOS-ovskej verzie.
A to je prvá ponuka, s ktorou prichádzam, teda systém SEA_win je spôsobom evidencie dokladov a mnohých výpočtov veľmi podobný systému DOS, pričom ho vo veľkej miere vylepšuje, nakoľko je tvorený v inom programovacom prostredí.
Druhou ponukou je poskytnutá štandartná 20% zľava pri nákupe ekonomického systému SEA_win a špeciálna 30% zľava pre tých, ktorí si DOS-ovskú verziu systému SEA zakúpili pred 31.12.1998, teda do doby, keď som sa plne podieľal na tvorbe daného systému a nákup systému SEA mohol byť v tom čase realizovaný aj priamo cezo mňa.

27.10.2014

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

Pri prechode na letný/zimný čas je potrebné vykonať nastavenie v činnosti
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv" a potvrďte
[Dátum a čas (PC => FisBox)]

Znova chcem pripomenuť upozornenie zo dňa 17.01.2014.
Zistil som, že kontroly ERP začali vykonávať pracovníci colnej správy, ktorí chcú na prehľadovej dennej uzávierke vidieť ranný VKLAD. Zákon a potom ani kontrola neuvažujú, že na konci dňa mohol v zásuvke zostatok zostať a ten sa presúva do nového dňa a neuvažujú ani s tým, že počas dňa môže byť zo zásuvky "VÝBER". Pritom zo zákona ste povinný urobiť doklad "VKLAD" len vtedy, keď peniaze vkladáte.
Doporučujem Vám preto, aby ste:
1. každý deň večer, vždy pred DÚ, urobte "VÝBER" do stavu 0 (nula) (musí to byť pred Dennou uzávierkou a musíte zohľadniť pri výbere aj dennú tržbu, ktorá sa v systéme Vklady-Výbery-Hotovosť zaeviduje až po spustení DÚ)
2. každý deň ráno, ako prvý doklad, urobte "VKLAD" podľa skutočnej hodnoty stavu v zásuvke.

Pozrite si aj novelu zákona o ERP 289-2008.pdf. Novinky sú vyznačené modrou farbou.

08.08.2014

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

- je zhruba 1000 dní od "veľkej" výmeny registračných pokladníc, Vaše pokladne pri ich zapnutí vypíšu správu o potrebe vykonať servisnú prehliadku (popis na jej vykonanie je uvedený nižšie). Ak Vám ale systém po potvrdení [Potvrdenie užívateľom] zahlási chybu "Problém s FisBox-om !!!", znamená to, že nemáte na Vašom PC aktuálny Update, ktorý dovolí vykonať túto činnosť. Stiahnite si a spracujte aktuálny Update (nezabudnite na [Obnova štruktúr súborov]) a opakujte činnosť pre potvrdenie servisnej prehliadky

- zákon o reegistračných pokladniach určuje aj povinnosť vykonávania servisných prehliadok pokladníc;
nakoľko po novele zákona bol zmenený cyklus z 500 dní na 5 rokov, ale Vaše pokladne sú certifikované so systémom 500 dní, urobil som úpravu, že v cykle 1 a 2 (po 500 a 1000 dňoch) je možné potvrdiť prehliadku používateľom (teda Vami) a v 3 cykle (po 1500 dňoch, čo predstavuje asi 4 roky a 2 mesiace) musím servisnú prehliadku vykonať ja; t.z. ak Vám pri zapnutí fiskálnej tlačiarne výjde výpis o nutnosti vykonania servisnej prehliadky, použite činnosť
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv"
a potvrďte tlačítko [Servis], ak pôjde o cyklus prehliadky 1 alebo 2, systém Vám zfunkční tlačítko [Potvrdenie užívateľom], potvrďte ho a vytlačený doklad vložte do servisnej knihy

21.02.2014

Potešujúca správa z FS

FS zverejnila, kedy bude udeľovať sankcie pri dodatočných KV, pozrite si oznámenie FS

19.02.2014

Upozornenie

Pri evidencii tržieb z ERP (denných, resp. mesačných uzávierok) ide do KV v časti D1 aj celková suma obratov z ERP, t.z. že tam musí byť zahrnutá aj suma, ktorá je uhradená platobnými kartami. Teda ak nastane takýto prípad, je nutné evidovať to v účtovnej pokladni dvoma príjmovými dokladmi,
jedným, ktorý obsahuje celkovú sumu obratu s rozbitím na základ dane a Dph (prípadne aj v 0% sadzbe položky bez Dph) na kód "15 / D1",
druhým "mínusovým" dokladom, ktorým sa poníži obrat účtovnej pokladne o platby kartou a ktorý nevstupuje do Dph a KV.

17.01.2014

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

Zistil som, že kontroly ERP začali vykonávať pracovníci colnej správy, ktorí žiaľ ani veľmi nevedia, čo majú kontrolovať. A z prehľadovej dennej uzávierky chcú zistiť stav v zásuvke, čo ale nejde, ak necháte v zásuvke pri DÚ zostatok. Zákon a potom ani kontrola neuvažujú, že na konci dňa mohol v zásuvke zostatok zostať a ten sa presúva do nového dňa a neuvažujú ani s tým, že počas dňa môže byť zo zásuvky "VÝBER". Pritom zo zákona ste povinný urobiť doklad "VKLAD" len vtedy, keď peniaze vkladáte. Ak máte pocit, že sa neviete ubrániť, resp. obhájiť sa, pred čudesnými dotazmi pri kontrole, bude lepšie, ak vždy pred DÚ urobíte výber do stavu 0 (nula) a každé ráno urobíte "VKLAD".

Tiež som urobil jednu úpravu ohľadom "Archivácie", ktorá je súčasťou Dennej uzávierky. Všimol som si na základe prehľadov niektorých archívov pri kontakte s Vami, že niekedy systém nedal do archívu všetky bločky dňa. Z tohto dôvodu som urobil úpravu, aby k tomu nedochádzalo. Bolo by preto potrebné, aby ste si spracovali tento nový Update vo verzii 2014-002 zo 17.01.2014.

Nové POVINNOSTI pre predajné miesta od 01.01.2014.
Pozrite si aj novelu zákona o ERP 289-2008.pdf. Novinky sú vyznačené modrou farbou.

09.12.2013

JRS software, s.r.o.

Oznamujem Vám, že dňa 09.12.2013 bola uzatvorená Zmluva o predaji podniku podľa § 476 a nasl. zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka medzi predávajúcim "Ing. Jaroslav Raška JRS" a kupujúcim "JRS software, s.r.o.". Na základe tejto zmluvy preberá firma "JRS software, s.r.o." všetky záväzky ktoré vyplývajú z uzatvorených dohôd o poskytovaní aktualizácie softvéru (Update), ako aj poskytovania servisu elektronických registračných pokladníc, u ktorých je "Ing. Jaroslav Raška JRS" servisnou organizáciou.

K tomu chcem poznamenať, že som (Ing. Jaroslav Raška) jediným konateľom spoločnosti "JRS software, s.r.o." a chcem Vás ubezpečiť, že budem "fungovať" tak, ako doteraz, len pod hlavičkou novej spoločnosti.
Adresa novej spoločnosti, telefónny a e-mail-ový kontakt, ostávajú nezmenené.
Kontaktné a fakturačné údaje novej spoločnosti: kontakt

01.01.2014

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

- Od 01.01.2014 majú kontrolné orgány FS právo napojiť sa na Vašú ERP a kontrolovať údaje v nej. Z tohto dôvodu ste povinný dať kontrole kábel na pripojenie k ich čítaciemu zariadeniu. Je potrebné ukončiť prácu z ERP, z Vášho PC odpojiť kábel, ktorý ide k ERP a poskytnúť ho kontrole a po vykonaní kontroly ho do PC znova napojiť. Ak by ste videli, že to bude pre Vás náročné, že máte k PC veľmi zlý prístup, je potrebné kábel objednať a v takomto prípade by ste odpojili kábel na ERP a zasunuli tam náhradný.
- Od 01.01.2014 musíte na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu ako vzor a zvýrazniť na ňom DKP, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak MF.

- je zhruba 500 dní od "veľkej" výmeny registračných pokladníc, Vaše pokladne pri ich zapnutí vypíšu správu o potrebe vykonať servisnú prehliadku (popis na jej vykonanie je uvedený nižšie). Ak Vám ale systém po potvrdení [Potvrdenie užívateľom] zahlási chybu "Problém s FisBox-om !!!", znamená to, že nemáte na Vašom PC aktuálny Update, ktorý dovolí vykonať túto činnosť. Stiahnite si a spracujte aktuálny Update (nezabudnite na [Obnova štruktúr súborov]) a opakujte činnosť pre potvrdenie servisnej prehliadky

- zákon o reegistračných pokladniach určuje aj povinnosť vykonávania servisných prehliadok pokladníc;
nakoľko po novele zákona bol zmenený cyklus z 500 dní na 5 rokov, ale Vaše pokladne sú certifikované so systémom 500 dní, urobil som úpravu, že v cykle 1 a 2 (po 500 a 1000 dňoch) je možné potvrdiť prehliadku používateľom (teda Vami) a v 3 cykle (po 1500 dňoch, čo predstavuje asi 4 roky a 2 mesiace) musím servisnú prehliadku vykonať ja; t.z. ak Vám pri zapnutí fiskálnej tlačiarne výjde výpis o nutnosti vykonania servisnej prehliadky, použite činnosť
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv"
a potvrďte tlačítko [Servis], ak pôjde o cyklus prehliadky 1 alebo 2, systém Vám zfunkční tlačítko [Potvrdenie užívateľom], potvrďte ho a vytlačený doklad vložte do servisnej knihy

- pri prechode na letný/zimný čas je potrebné vykonať nastavenie v činnosti
=Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
použite tlačítko [Nastavenie servisnej organizácie] - heslo: "uziv"
a potvrďte [Dátum a čas (PC => FisBox)]

- v činnosti =Registračná pokladňa-Kontrolné súbory-Hlavička a parametre pokl.dokladu=
je možné nastavenie limitu pre hotovostné platby; pre hotovostnú úhradu faktúr - 5000,-€ pre kalsický bloček pri predaji tovaru platený v hotovosti - 1000,-€ včítane Dph pre kalsický bloček pri predaji tovaru platený platobnou kartou - 1600,-€ včítane Dph použite tlačítko [Zmena užívateľského nastavenia] a nastavte "Max.limit pokl.bloku včítane Dph:" na požadovanú hodnotu

- znova Vás chcem upozorniť (rozposielal som Vám to e-mailom začiatkom roka) na potrebu archivácie elektronického žurnálu (teda kópie pások z denných bločkov a uzávierok); vykonávajte ich pri spracovaní denných uzávierok potvrdením tlačítka [Archivácia dokladov DU], takto Vám systém uloží do archívu výpis dennej uzávierky a aj všetkých pokladničných blokov daného dňa;
ak ste túto archiváciu doteraz nevykonávali, je možnosť ju vykonať v činnosti
=Registračná pokladňa-Prehľady-Elektronický žurnál/Intervalová uzávierka=
kde je možné vykonať hromadný elektronický žurnál za zadaný výber - pokladničné doklady od-do - denné a mesačné uzávierky od-do - po potvrdení tlačítka [Elektronický žurnál (Prehľad KP)] systém začne načítavať z Fiskálnej tlačiarne zadané doklady a zobrazí Vám ich, potom je možnosť potvrdením [Archivácia žurnálu] uložiť el.žurnál na požadované miesto;
chcem poznamenať, že Vami používaná fiskálna tlačiareň udržuje v pamäti všetky Vami vytlačené doklady a teda pri daňovej kontrole viete vždy nanovo vytvoriť buď elektronický žurnál alebo intervalovú uzávierku kontrolórovi podľa jeho požiadaviek, nutnosť vyššie popisanej archivácie žurnálu preto vychádza skôr z obavy možného totálneho poškodenia fiskálnej tlačiarne, resp. jej zaplnenia (čo v prípade FisBox-u ale hrozí až po asi 20 rokoch), kedy už nebude možné tieto údaje načítať a podľa zákona ich musíte kontrole predložiť;
chcem tiež upozorniť, že elektronický žurnál ste povinní ukladať aj na predpísanom záložnom médiu (tada nestačí, že si to uložíte na disk, resp. USB kľúč), nakoľko môže dôjsť aj k zničeniu Vášho PC, takže je potrebné, aby ste si v nejakých intervaloch napálili archivované el.žurnály na CD disk alebo externý HDDisk (aj keď všetko je zničiteľné);
systém SEA implicitne ukladá Vami archivovaný el.žurnál do priečinka Archiv_KP (teda u väčšiny z Vás je to na "C:\Sea-win\Archiv_KP"), takže na CD môžete napáliť vždy celý tento priečinok

05.03.2012

Upozornenie k hodnote špecifického symbolu pre soc.poisťovňu

Od marca je povinnosť úvádzať pri platbe odvodov do soc.poisťovne v poli "špecifický symbol" hodnotu MMRRRR, teda (mesiac+rok). V programe je to takto upravené už niekoľko rokov. Pre tých, ktorí ste si to nevšimli upresňujem, že ak v poli "špecifický symbol" v tabuľke, =Mzdy-Kontrolné súbory-Poisťovne-Soc.poisťovňa= nezadáte nijaký údaj, systém automaticky pridelí soc.poisťovňou požadovanú hodnotu MMRRRR, v opačnom prípade systém pri platbe použije Vami zadanú hodnotu, ktorá môže byť napr. "88".
Link na socálnu poisťovňu: tu

01.01.2012

Nezabudnite na nastavenia, ktoré sú potrebné pri prechode na nový účtovný rok.

Viď "Upozornenia" v záložke "Update".

11.10.2010

Novovzniknutá firma SoftWave s.r.o.

Vzhľadom na stále nové trendy v IT sme spolu so synom (mnohí z Vás ho poznajú) a jeho kamarátom vytvorili firmu SoftWave s.r.o. Tento omladený tím ponúka okrem ekonomického softvéru aj webové aplikácie ako redakčný systém a e-shopy.

Našou víziou je vdýchnuť ekonomickému softvéru novú tvár a pretvoriť ho do komplexnej webovej aplikácie, kde využijeme najmodernejšie technológie.

10.10.2010

Aktuálne aplikácie s použitím nových fiskálnych tlačiarní

Momentálne už máme pripravené nové riešenia s použitím dvoch typov fiskálnych tlačiarní:

FisBox 103

Fiskálna tlačiareň FisBox 103
 • 332,50€ bez DPH (399,00€)
 • malá a kompaktná s displejom
 • fiskálny modul a pamäť v jednom bloku
 • max. 200 účtovných položiek v doklade
 • kapacita 2 000 000 účtovných dokladov

FisBox 350

Fiskálna tlačiareň FisBox 350
 • 399,17€ bez DPH (479,00€)
 • extrémne rýchla a s orezom papiera
 • tlač 20 riadkov za 3 sekundy
 • 32 druhov účtovných dokladov
 • servisná periodicita 500 dní

Vzhľad a veľkosť nových fiskálnych tlačiarní

Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350 Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350 Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350