• Podvojné účtovníctvo účtovné dokladov, bankové účty, pokladňa...
  Jednoduché účtovníctvo peňažný denník, bankové účty, pokladňa...
  Mzdy personalistika a mzdy vo vašej firme
  Systémy ekonomických agiend pre vaše podnikanie

  Aplikácie zabezpečujú celý rad funkcií od vedenia jednoduchého, ale aj podvojného účtovníctva až po fakturačný a skladový systém.

 • Fakturácia a Sklad vystavovanie faktúr a prepojenie so skladom
  Maloobchodná predajňa fakturácia, sklad, ovládanie tlačiarne za 170€
  Fiskálne tlačiarne FisBox už od 332,50€
  MOP - softvér a fiskálna tlačiareň už od 469€

  Naše systémy spolupracujú s fiskálnymi tlačiarňami OravaFis certifikovanými podľa zákona č. 289/2008 Z.z.

Upozornenie !

30.10.2017

Nový update - Verzia 2017-011 k 30.10.2017

Nezabudnite si pozrieť popis k Update

Novinky

30.10.2017

Upozornenie pre používateľov systému Registračná pokladňa

Vytvoril som novú záložku "ERP", kde budú uvádzané výhradne informácie ohľadom ERP.

Upozornenie !

25.11.2014

Špeciálna cenová ponuka pre používateľov systému SEA vo verzii DOS

Nakoľko som zistil, že mnohí z Vás sú nútení pristúpiť k zmene programového vybavenia z dôvodu ukončenia činnosti firmy LDS Nižná, chcem Vás osloviť touto ponukou. Od začiatku 90-tych rokov som sa podieľal na tvorbe DOS-ovskej verzie ekonomického systému SEA, ktorú som neskôr upravil v novom programovom prostredí Windows a ktorá je funkčná na všetkých 32 a 64 bitových verziách operačného systému Windows. Keď som tvoril túto úpravu a nechcel som účtovníčky zaskočiť príchodom niečoho úplne nového, plne som vychádzal z podstaty DOS-ovskej verzie.
A to je prvá ponuka, s ktorou prichádzam, teda systém SEA_win je spôsobom evidencie dokladov a mnohých výpočtov veľmi podobný systému DOS, pričom ho vo veľkej miere vylepšuje, nakoľko je tvorený v inom programovacom prostredí.
Druhou ponukou je poskytnutá štandartná 20% zľava pri nákupe ekonomického systému SEA_win a špeciálna 30% zľava pre tých, ktorí si DOS-ovskú verziu systému SEA zakúpili pred 31.12.1998, teda do doby, keď som sa plne podieľal na tvorbe daného systému a nákup systému SEA mohol byť v tom čase realizovaný aj priamo cezo mňa.

21.02.2014

Potešujúca správa z FS

FS zverejnila, kedy bude udeľovať sankcie pri dodatočných KV, pozrite si oznámenie FS

19.02.2014

Upozornenie

Pri evidencii tržieb z ERP (denných, resp. mesačných uzávierok) ide do KV v časti D1 aj celková suma obratov z ERP, t.z. že tam musí byť zahrnutá aj suma, ktorá je uhradená platobnými kartami. Teda ak nastane takýto prípad, je nutné evidovať to v účtovnej pokladni dvoma príjmovými dokladmi,
jedným, ktorý obsahuje celkovú sumu obratu s rozbitím na základ dane a Dph (prípadne aj v 0% sadzbe položky bez Dph) na kód "15 / D1",
druhým "mínusovým" dokladom, ktorým sa poníži obrat účtovnej pokladne o platby kartou a ktorý nevstupuje do Dph a KV.

09.12.2013

JRS software, s.r.o.

Oznamujem Vám, že dňa 09.12.2013 bola uzatvorená Zmluva o predaji podniku podľa § 476 a nasl. zákona č 513/1991 Obchodného zákonníka medzi predávajúcim "Ing. Jaroslav Raška JRS" a kupujúcim "JRS software, s.r.o.". Na základe tejto zmluvy preberá firma "JRS software, s.r.o." všetky záväzky ktoré vyplývajú z uzatvorených dohôd o poskytovaní aktualizácie softvéru (Update), ako aj poskytovania servisu elektronických registračných pokladníc, u ktorých je "Ing. Jaroslav Raška JRS" servisnou organizáciou.

K tomu chcem poznamenať, že som (Ing. Jaroslav Raška) jediným konateľom spoločnosti "JRS software, s.r.o." a chcem Vás ubezpečiť, že budem "fungovať" tak, ako doteraz, len pod hlavičkou novej spoločnosti.
Adresa novej spoločnosti, telefónny a e-mail-ový kontakt, ostávajú nezmenené.
Kontaktné a fakturačné údaje novej spoločnosti: kontakt

05.03.2012

Upozornenie k hodnote špecifického symbolu pre soc.poisťovňu

Od marca je povinnosť úvádzať pri platbe odvodov do soc.poisťovne v poli "špecifický symbol" hodnotu MMRRRR, teda (mesiac+rok). V programe je to takto upravené už niekoľko rokov. Pre tých, ktorí ste si to nevšimli upresňujem, že ak v poli "špecifický symbol" v tabuľke, =Mzdy-Kontrolné súbory-Poisťovne-Soc.poisťovňa= nezadáte nijaký údaj, systém automaticky pridelí soc.poisťovňou požadovanú hodnotu MMRRRR, v opačnom prípade systém pri platbe použije Vami zadanú hodnotu, ktorá môže byť napr. "88".
Link na socálnu poisťovňu: tu

01.01.2012

Nezabudnite na nastavenia, ktoré sú potrebné pri prechode na nový účtovný rok.

Viď "Upozornenia" v záložke "Update".

11.10.2010

Novovzniknutá firma SoftWave s.r.o.

Vzhľadom na stále nové trendy v IT sme spolu so synom (mnohí z Vás ho poznajú) a jeho kamarátom vytvorili firmu SoftWave s.r.o. Tento omladený tím ponúka okrem ekonomického softvéru aj webové aplikácie ako redakčný systém a e-shopy.

Našou víziou je vdýchnuť ekonomickému softvéru novú tvár a pretvoriť ho do komplexnej webovej aplikácie, kde využijeme najmodernejšie technológie.

10.10.2010

Aktuálne aplikácie s použitím nových fiskálnych tlačiarní

Momentálne už máme pripravené nové riešenia s použitím dvoch typov fiskálnych tlačiarní:

FisBox 103

Fiskálna tlačiareň FisBox 103
 • 332,50€ bez DPH (399,00€)
 • malá a kompaktná s displejom
 • fiskálny modul a pamäť v jednom bloku
 • max. 200 účtovných položiek v doklade
 • kapacita 2 000 000 účtovných dokladov

FisBox 350

Fiskálna tlačiareň FisBox 350
 • 399,17€ bez DPH (479,00€)
 • extrémne rýchla a s orezom papiera
 • tlač 20 riadkov za 3 sekundy
 • 32 druhov účtovných dokladov
 • servisná periodicita 500 dní

Vzhľad a veľkosť nových fiskálnych tlačiarní

Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350 Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350 Porovnanie fiskálnych tlačiarní FisBox 103 a FisBox 350